Rapportering av omsetningstall for revisjonsforetak

Revisjonsselskaper og enkeltpersonforetak som driver revisjonsvirksomhet skal rapportere omsetningstall innen 5. oktober i Altinn.

Publisert:

Alle foretak som var oppført i Revisorregisteret ved utgangen av 2017 og som fortsatt er oppført i Revisorregisteret, skal rapportere inn omsetningstall i Altinn i skjema KRT-1021. Foretak som har fått godkjenning i løpet av 2018 skal ikke rapportere, men vil bli krevet for et minstebeløp, jf. utlikningsforskriften § 6.

Dersom foretaket ikke lenger utfører revisjonsvirksomhet, skal melding om sletting av godkjenning som revisjonsselskap eller om opphør av revisjonsvirksomhet i enkeltpersonforetak sendes i Altinn.