Redusert merverdiavgiftssats på 6 % videreføres ut 2020

Stortinget vedtok 9. oktober å videreføre den reduserte merverdiavgiftssatsen på 6 % til og med 31. desember 2020.

Publisert:

Som tidligere informert om var det enighet  mellom regjeringspartiene og FrP om å videreføre reduksjonen i den lave mva satsen fra 12 % til 6 % ut året. Dette er nå vedtatt.