Redusert oppbevaringstid for regnskapsførers oppdragsdokumentasjon

Oppbevaringstiden for regnskapsføreres oppdragsdokumentasjon er redusert fra ti til fem år, med unntak for kopi av brev og annen korrespondanse med kunden hvor feil og mangler påpekes. Dette skal fremdeles oppbevares i 10 år.

Publisert: Regnskapsføring

Finanstilsynet har fastsatt endring til forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. når det gjelder krav til oppbevaringstiden av oppdragsdokumentasjonen.

Endringen er tatt inn i forskriftens § 3-2 annet ledd, og trer i kraft straks med virkning fra og med regnskapsåret 2017.