Reelle rettighetshavere

En foreløpig rapport om «Direkte og indirekte eierskap - et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere» er publisert med støtte fra Revisorforeningen. Formålet er å bidra til veiledning i anti-hvitvaskingsarbeidet.

Publisert:
kjenn-din-kunde (002).png

Tax Justice Network - Norge og Norsk Øko-Forum har utgitt rapporten. Finans Norge og Revisorforeningen har støttet prosjektet og deltatt i en referansegruppe. I tillegg har BDO, Deloitte og Fana Sparebank deltatt i prosjektet. 

Rapporten er en foreløpig versjon, og endelig versjon vil bli utgitt når ny hvitvaskingslov er vedtatt  høsten 2018.

Prosjektet er støttet av Finansmarkedsfondet og gjennomført i samarbeid med rapporteringspliktige, blant annet gjennom workshoper i Oslo og Bergen. Det har i tillegg vært samtaler med banker, forsikringsselskaper, revisorer og advokater, og med Finanstilsynet og ØKOKRIM.