Regelendringer fra 1. juli 2017

Finansdepartementet har gitt en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Publisert: Skatt Avgift

Oversikten er delt inn i områdene skatter, Statens pensjonsfond og finansmarkedene.

Oversikten med regelendringer fra 1. juli 2017.