Regelendringer fra 1. juli 2018

Endringer som trer i kraft 1. juli 2018

Publisert:

Finansdepartementet har vedtatt følgende endringer som trer i kraft 1. juli 2018:

  • Det innføres fritak for engangsavgiften, og fradragsrett for merverdiavgift for anskaffelser, drift og vedlikehold av snøscootere og terrenggående motorsykler (ATVer) som brukes i reindriftsnæringen. De nærmere vilkårene reguleres i forskrift.
  • Det er gjort endringer i engangsavgiften for ladbare hybridbiler.
  • Enkelte klagesaker er overført fra behandling av Skatteklagemnemde til Skattedirektoratet. Dette gjelder når klagegjenstanden er under 25 000 kroner og ikke er av prinsipiell art, for vedtak om skattebegrensning ved liten skatteevne, og for vedtak om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter a-opplysningsloven.