Regelendringer fra 1. juli 2021 fra Finansdepartementets side

Finansdepartementet har kommet ved en oversikt over regelendringer på sitt ansvarsområde fra 1. juli 2021.

Publisert:

Oversikten inneholder også viktige regelendringer som har trådt i kraft i løpet av våren og inneholder følgende punkter:

 • Direkteregistrering for britiske avgiftssubjekter i Merverdiavgiftsregisteret
 • Skjerpede regler på hvitvaskingsområdet
 • Avgift på alkoholfrie drikkevarer
 • Avgift og tax free-kvote på nye nikotinvarer
 • Avgift på viltlevende marine ressurser (fiskerier)
 • Avviklingen av 350-kronersgrensen – overgangsordningen
 • Boligsparing for ungdom (BSU) – påkostninger og vedlikeholdsarbeid på bolig
 • Endringer i bankregelverket om problemlån
 • Tilsyn med obligatorisk tjenestepensjon
 • Toll og utviklingsland (GSP)
 • Endringer i forsikringsformidlingsforskriften - ansvarsforsikringens størrelse
 • Kildeskatt på renter og royalty mv.
 • Pensjon – økt sats for minstefradraget i pensjonsinntekt
 • Videreføring av merverdiavgiftsfritak for akupunktur, osteopati og naprapati