Register over reelle rettighetshavere

Loven bestemmer at det skal opprettes et sentralt register over reelle rettighetshavere. Reelle rettighetshavere er fysiske personer som eier eller kontrollerer en juridisk person og enkelte andre enheter.

Publisert:

Fra 1. november 2021 skal virksomheter sørge for å ha kontroll på hvilke fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer dem. Disse personene kalles "reelle rettighetshavere".  

Virksomhetene må identifisere hvem som er deres reelle rettighetshavere. Disse opplysningene må dokumenteres og oppbevares. Brønnøysundregistrene vil etablere et register hvor selskapene må registrere opplysningene og som blir offentlig tilgjengelig.  

Loven pålegger alle norske juridiske personer, andre sammenslutninger og forvaltere av utenlandske truster som driver virksomhet i Norge, plikt til å innhente opplysninger om de reelle rettighetshaverne.

Reglene i loven som omhandler identifisering og innhenting av opplysninger om reelle rettighetshavere trer i kraft 1. november 2021 sammen med forskrifter med nærmere bestemmelser om 

  • Identifisering av og innhenting av dokumentasjon om reelle rettighetshavere
  • Opplysningsplikt for reelle rettighetshavere mv.

Reglene om registrering av opplysninger om reelle rettighetshavere vil først settes i kraft på et senere tidspunkt når Brønnøysundregistrene har fått på plass de nødvendige tekniske løsningene mv. for å etablere det nye registeret.