Register over reelle rettighetshavere

Alle virksomheter skal registrere reelle rettighetshavere, men det offentlige registeret over reelle rettighetshavere er foreløpig ikke klart.

Publisert:

Alle virksomheter skal ha oversikt over hvilke fysiske personer som er reelle rettighetshavere i virksomheten. Disse opplysningene skal dokumenteres, oppbevares og eventuelt kunne utleveres til myndighetene.

Brønnøysund arbeider med et offentlig register som opplysninger om reelle rettighetshavere skal registreres i. Det er i utgangspunktet lagt opp til at de registrerte opplysningene skal være åpne for innsyn for allmennheten. 

En nylig avsagt avgjørelse i EU gjør at Finansdepartementet må gjøre nødvendige avklaringer før registeret kan tas i bruk. EU-domstolen konkluderer i sin avgjørelse med at en bestemmelse som stiller krav om at opplysninger om reelle rettighetshavere skal gjøres tilgjengelig for allmennheten uten nærmere vilkår, er ugyldig, fordi bestemmelsen anses å være i strid med grunnleggende rettigheter i EU-pakten.

Finansdepartementet skal vurdere dommens konsekvenser og betydning i Norge, med sikte på å få på plass de nødvendige avklaringer slik at registeret kan tas i bruk så snart som mulig.