Registeret over reelle rettighetshavere klart fra 1. oktober

Fra 1. oktober 2024 får selskaper og andre juridiske enheter mulighet for å registrere opplysninger i det nye registeret over reelle rettighetshavere, som etableres i Brønnøysundregistrene.

Publisert:

Fra 31. juli 2025 blir det plikt til å registrere slike opplysninger.

Siden 1. november 2021 har selskapene hatt plikt til å identifisere og innhente opplysninger om sine reelle rettighetshavere, det vil si de fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer selskapet. 

Etableringen av et register over reelle rettighetshavere har blitt utsatt som følge av en avgjørelse i EU-domstolen i 2022 som gjaldt tilgangen til registeret for allmennheten. Med lovendringen som ble vedtatt av Stortinget 17. juni og sanksjonert i statsråd 25. juni, har det nå blitt mulig å sette i kraft hele regelverket og etablere registeret. 

Fra 1. oktober 2024 etableres registeret i Brønnøysundregistrene, slik at opplysninger om reelle rettighetshavere kan registreres der. For at selskapene skal få tid til å innrette seg, tar Finansdepartementet sikte på å fase inn registreringsplikten over 10 måneder, med frist for registrering 31. juli 2025. Innfasingsperioden vil bli fastsatt i forskriften til lov om register over reelle rettighetshavere.