Register over reelle rettighetshavere - forskrifter på høring

Tidlig i 2019 ble det vedtatt å etablere et register over reelle rettighetshavere. Nødvendige forskrifter og tekniske løsninger må imidlertid på plass først. Nå er forskriftene sendt på høring.

Publisert:

Finansdepartementets forslag til forskrifter

Forslaget omfatter nærmere regler om hvem som skal ha plikt til å gi opplysninger til registeret over reelle rettighetshavere, hvem som skal identifiseres som reelle rettighetshavere og hvordan opplysninger skal registreres. I tillegg foreslås det regler om varsling til registeret om feilaktige opplysninger og registerets oppfølging av forsinkelser og andre mangler ved registreringen.

Høringsfristen er 1. oktober 2020.

Reelle rettighetshavere

Reelle rettighetshavere er de fysiske personene som anses å ha endelig eierskap eller kontroll over juridiske personer, slik som selskaper, eller over andre typer juridiske arrangementer som finnes rundt om i verden.

Større åpenhet om de reelle rettighetshaverne er et vesentlig tiltak for å motvirke misbruk av disse enhetene til hvitvasking, terrorfinansiering og annen kriminalitet. EØS-reglene om tiltak mot hvitvasking, krever at hvert land etablerer et register over reelle rettighetshavere (fjerde hvitvaskingsdirektiv). 

Har du innspill til oss?

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du kontakte

Espen

Knudsen

Fagsjef rammebetingelser
413 23 438 ek@revisorforeningen.no