Regjeringen har satt ned et nytt skatteutvalg

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet i lys av nasjonale og internasjonale utviklingstrekk.

Publisert:

Perspektivmeldingen viser mindre handlingsrom i offentlige budsjetter de nærmeste tiårene. Flere av skattegrunnlagene svekkes av strukturelle og demografiske endringer, blant annet som følge av aldringen av befolkningen.

Norge mot 2025-utvalget anbefalte å sette ned et eget utvalg for en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Regjeringen følger nå opp dette med å sette ned utvalget som skal se på perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem.

Skatteutvalget skal vurdere endringer som kan få flere i arbeid og øke investeringene i privat næringsliv. De skal se på hvordan Norge bør tilpasse seg endringer i internasjonale regler for beskatning av multinasjonale selskaper, i tillegg til å se på hvordan miljø- og ressursbeskatningen kan bidra til å nå klima- og miljømål. En viktig oppgave for utvalget blir å vurdere hvordan de samfunnsøkonomiske kostnadene ved skattesystemet kan holdes lave.

Utvalget skal ledes av Ragnar Torvik, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU. De øvrige medlemmene er:

  • Professor Claire Winifred Armstrong, Tromsø
  • Partner/advokat Bettina Banoun, Oslo
  • Professor Benn Folkvord, Time
  • Dekan og professor Ola Kvaløy, Stavanger
  • Forskningsdirektør Linda Nøstbakken, Oslo
  • Førsteamanuensis Elin I. Sarai, Bergen
  • Professor Peter Birch Sørensen, København
  • Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Bærum
  • Professor emeritus Frederik Zimmer, Oslo

Utvalget har fått frist 1. november 2022.