Regjeringen skal utrede formuesskattens virkninger

Formålet er å få et bedre bilde av hvordan formuesskatten påvirker små og mellomstore bedrifter og eierne deres.

Publisert:
Røe Isaksen (2).jpg
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Arbeidet blir lyst ut som et forskningsoppdrag og skal sluttføres innen juli/august 2020.

– Selv om det finnes en del teoretisk forskning på dette området, er det mindre empiri som belyser sammenhenger mellom formuesskatt, investeringer og eierskap i Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– En tilbakemelding vi ofte får er at bedrifter må betale utbytte til sine eiere, for at disse skal kunne betale formueskatt. Det vises til at skatten kan gi betalingsproblemer for eierne som skal betale den, samt føre til utflytting og påvirke sparing og inve­steringer i Norge. Det kan også tenkes at formueskatten hindrer etablering av visse typer selskaper i Norge. Disse problemstillingene ønsker vi å se nærmere på, sier Røe Isaksen.

Les mer om at regjeringen skal utrede formuesskattens virkninger.