Regjeringen snur om personalforsikringer

Finansdepartementet vil gjennomføre en forskriftsendring slik at verdien av personalforsikringer fortsatt kan baseres på kostpris.

Publisert:

Gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring, reiseforsikring og helseforsikring er vanlige naturalytelser. Det vakte sterke reaksjoner da det ble kjent at de nye reglene for naturalytelser fra 2019 innebærer at personalforsikringer skal verdsettes til prisen i sluttbrukermarkedet og ikke til arbeidsgivers kostpris, slik reglene tidligere ga adgang til.

Finansministeren uttaler nå at departementet tar sikte på å gjennomføre en forskriftsendring som innebærer at slike forsikringer fortsatt skal verdsettes til arbeidsgivers kostpris ved beskatningen. Forskriftsendringen skal få virkning fra og med 1. januar 2019.

- Vi har mottatt innspill om at de nye reglene for naturalytelser gjør det krevende å verdsette fordelen av personalforsikringer dekket av arbeidsgiver. Jeg har derfor gått en ekstra runde og besluttet å innføre et unntak fra hovedregelen, slik at fordelen kan verdsettes basert på kostpris, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

- Det betyr at ting blir slik som det har vært tidligere for slike forsikringsordninger, sier finansministeren.