Regler for kontrolloppstillingen endres

En endring i skatteforvaltningsforskriften medfører at kontrolloppstillingen ikke lenger skal sendes inn med skattemeldingen. I motsetning til det Skatteetaten først opplyste, gjelder dette imidlertid kun for de som bruker den nye skattemeldingen. I gammel løsning sendes RF-1022 inn sammen med skattemeldingen, som før.

Publisert:

Merk at kontrolloppstillingen fortsatt skal utarbeides, oppbevares og attesteres av revisor, selv om den i den nye løsningen ikke skal sendes inn sammen med skattemeldingen. Endringen i forskrift til Skatteforvaltningsloven gjelder med virkning for inntektsåret 2022.

Vi har tidligere fått opplyst at endringen både gjelder i ny og gammel løsning. Vi har nå fått ny informasjon fra Skatteetaten om at endringen ikke har latt seg gjennomføre i gammel løsning.  

Endret forskrift:

§ 7-2-11. Kontrolloppstillingen 
Når arbeidsgiveren leverer sin skattemelding, skal arbeidsgiveren på forespørsel kunne legge frem en kontrolloppstilling over bokførte og innberettede beløp. Kontrolloppstillingen skal være signert av arbeidsgiveren. Har arbeidsgiveren revisor, skal også revisor signere kontrolloppstillingen. Revisor skal sende skriftlig begrunnelse for manglende underskrift til skattekontoret.