Regnskapsførerloven på høring

Finansdepartementet har sendt Revisor- og regnskapsførerlovutvalgets forslag til ny regnskapsførerlov på høring. Høringsfristen er 20. oktober 2018.

Publisert:

NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven ble overlevert til Finansdepartementet 1. juni 2018. Revisorforeningen har vært representert i lovutvalget ved adm. direktør Per Hanstad.