Regnskapslovforslag - avklaringer fra Finansdepartementet

Finansdepartementet har avgitt svar på en rekke spørsmål fra fraksjonene i Finanskomiteen i forbindelse med komiteens behandling av forslagene til endringer i regnskapsloven. Komiteen avgir sin innstilling 17. mars.

Publisert:

Departementets svar på spørsmål reist av Fremskrittspartiets, Høyres og Sosialistisk Venstrepartis fraksjoner i Finanskomiteen, finner du i linkene nedenfor.