Regnskapsregisteret 2018

Regnskapsregisteret opplyser å ha god kapasitet for mottak av årsregnskap i 2018.

Publisert:

Tidligere har det vært problemer med kapasiteten på registrering av innsendte årsregnskap til Regnskapsregisteret. I 2017 ble dette løst og synes å fungere godt også i 2018. Revisorforeningen har en god dialog med Regnskapsregisteret for å sikre et smidig levering og mottak av årsregnskap. 

Regnskapsregisteret opplyser at

  • 63 495 regnskapspliktige enheter fortsatt ikke har levert årsregnskapet. I fjor var tilsvarende tall 58 229, og året før var det 64 711 enheter.
  • 2 865 regnskapsførere får oversikt over totalt 35 868 kunder som ikke har levert årsregnskapet. I fjor var tilsvarende tall hhv. 2 857 og 32 522 (i 2016 var tallene hhv. 3 045 og 36 073).
  • 487 revisorer får oversikt over totalt 27 726 kunder som ikke har levert årsregnskapet. I fjor var tilsvarende tall hhv. 502 og 26 277 (i 2016 var tallene hhv. 549 og 29 978).

Regnskapspliktige vil 24. juli motta  melding i Altinn om å huske å levere komplett årsregnskap via Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn senest 31. juli for å unngå forsinkelsesgebyr. De som har årsregnskap under behandling hos Regnskapsregisteret, mottar ikke denne påminnelsen. Den 7. august legger de ut påminnelse i Altinn til de med solidarisk ansvar i enhetene, som ikke har sendt inn årsregnskapet innen 3. august.

Det er totalt 334 551 regnskapspliktige enheter for regnskapsåret 2017.