Regnskapsregisteret medio juli

Regnskapsregisteret har medio juli 2019 god kapasitet. Saksbehandlingstiden ligger på 4-5 dager.

Publisert:

Det er nå saksbehandlet 267 000 årsregnskap ved begynnelsen av uke 29. Antall innsendingspliktige er ikke helt klart, men antas å være 345 000. Kapasiteten på saksbehandlingen er god og saksbehandlingstiden 4-5 dager.

Det er fortsatt en del feil i innsendte årsregnskap. Feilprosenten er også i år 4 %. Omtale av ofte forekomne feil finnes i Revisjon og Regnskap 2017/3. Slike feil bør være enkle å unngå. 

Dersom årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning ikke er levert innen 1. august blir det ilagt forsinkelsesgebyr.