Regnskapsregisteret 2017

Regnskapsregisteret opplyser at de i år har god kapasitet på mottak og registrering av årsregnskap.

Publisert: Regnskap

I 2016 var det en del kapasitetsproblemer på registrering av innsendte årsregnskap til Regnskapsregisteret. Revisorforeningen hadde deretter en god dialog for å unngå tilsvarende situasjon i 2017. 

Regnskapsregisteret har mottatt ca. 270 000 årsregnskap per 19. juli. Dette er 6,2 % over fjorårets inngang. Prognosen tilsier at Regnskapsregisteret nå mangler ca. 85 000 årsregnskap. Av disse forventes ca. 45 000 å komme inn i løpet av det som gjenstår av juli og ca. 30 000 de første to ukene av august. I dag saksbehandles det rundt 25 000 årsregnskap per uke, og dette er planlagt slik kapasitet tom. uke 31.

Kapasiteten hos Regnskapsregisteret må derfor anses som god.

Regnskapspliktige vil 25. juli motta  melding i Altinn om å huske å levere komplett årsregnskap via Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn senest 31. juli for å unngå forsinkelsesgebyr. 

Revisorer og regnskapsførere vil 25. juli motta en samleoversikt i Altinn over kunder hvor årsregnskap ikke er registrert innlevert til Regnskapsregisteret. Oversikten inneholder regnskapspliktige som mottaker er registrert som revisor eller regnskapsfører for i Enhetsregisteret.