Forvaltning av investeringsselskap

Forvaltning av investeringsselskap er unntatt fra merverdiavgift. Skatteetaten har gitt ut nye retningslinjer om praktiseringen av unntaket.

Publisert: Avgift

Skatteetaten har utgitt nye retningslinjer for når tjenester som gjelder forvaltning av investeringsselskap skal anses å falle inn under det særskilte unntaket fra merverdiavgift som foreligger for forvaltning av investeringsselskap.