Rett til dagpenger ved permittering i påsken

Regjeringen opphever særregel slik at permitterte får dagpenger i påsken.

Publisert:

Vanligvis får ikke permitterte dagpenger under permittering i jul- og påskehøytiden, men NAV kan gi unntak fra denne særregelen. 

I praksis har arbeidsgivere som har søkt om dispensasjon fått søknaden sin innvilget.

Forskriften er nå endret slik at dagpenger under permittering blir utbetalt som vanlig også ved høytider. Dagpengene utbetales for fem dager per uke, selv om stønadsdagene faller på en helligdag.

Endringen innebærer at dagpenger ved permittering vil løpe som normalt, selv om det er høytid. De permitterte trenger ikke foreta seg noe og kan fylle ut meldekort som vanlig.

Arbeidsgivere trenger ikke lenger søke om dispensasjon fra særregelen knyttet til permitteringer i høytidene.