Revidert nasjonalbudsjett 2018 - skatt

Det varsles bl.a. vesentlige endringer i skattereglene for naturalytelser fra 2019 og en forenklet bruttoskatteordning for utenlandske arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge.

Publisert:

Revidert nasjonalbudsjett 2018 ble fremlagt 15. mai. Innenfor skatt og avgift foreslår Regjeringen følgende:

Endringer i reglene om rapportering og beskatning av naturalytelser

Regjeringen foreslår vesentlige endringer i reglene om rapportering og verdsettelse av naturalytelser fra 2019. Forslagene er en oppfølging av Skattedirektoratets forslag som ble sendt på høring i desember 2016. Forslagene er omtalt i egen sak på revisorforeningen.no.

Enklere skatteregler for utenlandske arbeidstakere

Regjeringen foreslår en forenklet bruttoskatteordning for utenlandske arbeidstakere med midlertidig opphold fra 2019, med en fast sats på 25 prosent og ingen fradrag.

Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet.

Endringer i overgangsregelen for aksjesparekonto

Regjeringen foreslår å at overgangsregelen for aksjesparekonto endres slik at negative inngangsverdier blir skattlagt ved overføring av aksjer til aksjesparekonto. Endringen trådte i kraft fra 26. april 2018.

Les mer på revisorforeningen.no

Overføring fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

For å redusere saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda og sekretariatet, foreslås det at ikke-prinsipielle klagesaker av lav verdi, klager over tvangsmulkt og forsinkelsesgebyr etter a-opplysningsloven, og klager over skattebegrensning for liten skatteevne overføres fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet.

Varsel om eventuell grunnrenteskatt på havbruk

Regjeringen vil utrede og eventuelt foreslå grunnrenteskatt på havbruk med innføring i 2020, slik Regjeringen varslet om den 27. april i år.

Andre endringer

Det foreslås også enkelte andre endringer, bl.a. en regel om fastsettelse av inngangsverdi for mottaker ved gavesalg av aksjer, regler om fortsatt tilgang til opplysninger underlagt taushetsplikt og tildeling av fødselsnummer i forbindelse med anonym adopsjon av spedbarn.