Revidert nasjonalbudsjett 2018 - avgift

I revidert budsjett foreslås enkelte endringer som gjelder avgift.

Publisert:

- Det foreslås å innføre et fritak i engangsavgiften, og fradragsrett for merverdiavgift ved anskaffelser, drift og vedlikehold av snøscootere og terrenggående motorsykler med fire hjul som benyttes i reindriftsnæringen.

- Alkoholavgiften på øl med over 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol fra småbryggerier foreslås redusert.

- Det tas sikte på å innføre et fritak for elektroniske parallellutgaver av tidsskrifter som er fritatt fra merverdiavgift.

- Det foreslås at det gis unntak fra justeringsplikten i merverdiavgiftsloven for overdragelse av kommunale vann- og avløpsanlegg som ledd i kommunesammenslåinger og -delinger.

- Det foreslås at det innføres en regel om at rettighetene og pliktene etter justeringsregelverket automatisk blir overført til den eller de nye kommunene når kapitalvarer overføres som ledd i kommunesammenslåinger og -delinger.