Momskompensasjon i Revidert nasjonalbudsjett

I Revidert nasjonalbudsjett foreslås endringer som berører reglene om momskompensasjon.

Publisert: Avgift

For det første foreslås det å gi et unntak fra plikten til å justere merverdiavgiftskompensasjon ved kommunesammenslåinger og delinger. For det andre foreslås det at ordningen for tilbydere av undervisningstjenester utvides til også å omfatte opplæring av voksne uten rett til videregående opplæring. Det foreslås at endringene trer i kraft straks med virkning fra 1.1.2017.