Revisjonsberetning kommuner

Fristen for avgivelse av revisjonsberetning til årsregnskapene for kommuner for 2019 utsettes fra 15. april til 15. juni 2020.

Publisert:

Loven ble sanksjonert og satt i kraft 17. april. Revisor kan forholde seg til den utsatte fristen 15. juni for avgivelse av revisjonsberetningen, selv om loven ikke var satt i kraft per den opprinnelige fristen 15. april. 

I tillegg er disse fristene utsatt:

  • Fristen for kommunestyret til å vedta årsregnskapene og årsberetningene for 2019 utsettes fra 15. juni til 15. september 2020
  • Fristen for representantskapet i interkommunale selskaper til å fastsette årsregnskapet utsettes på samme måte fra 15. juni til 15. september 2020
  • Frist for partier og partiledd etter partiloven til å rapportere om inntekter og kostnader utsettes fra 1. juni til 15. september 2020

De utsatte fristene er fastsatt i midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19).