Revisorene ønsker bedre rapportering av bærekraftsarbeid

Ledende internasjonale revisorforeninger har samarbeidet om en ny anbefaling for rapportering av arbeidet med FNs bærekraftsmål. Organisasjonene ønsker større fremdrift i arbeidet med bærekraftig utvikling og målene som skal nås innen 2030.

Publisert:

Anbefalingen viser hvordan næringslivet kan jobbe med bærekraft gjennom rapportering. Organisasjonene håper anbefalingen bidrar til større samkjøring av bærekraftsrapporteringen.

Ønsker bedre rapportering av bærekraftsarbeidet

Den internasjonale revisorforeningen IFAC har samarbeidet nasjonale revisorforeninger for å utarbeide en anbefaling for hvordan virksomheter kan rapportere sitt arbeid mot FNs 17 bærekraftsmål. Organisasjonene ønsker at næringslivet skal ha en felles rapporteringsstandard for å spore fremgangen mot bærekraftsmålene, som skal nås innen 2030.

Anbefalingen støtter:

  • Identifisering av vesentlige bærekraftsrisikoer og -muligheter for langsiktig verdiskaping
  • Hvordan endre virksomhetens arbeid for å bidra til å nå bærekraftsmålene
  • Kommunikasjonen av arbeidet med bærekraftsmålene

Anbefalingen gir forslag til rapportering innen kategoriene styring, strategi, ledelse og målstyring. Forslagene er en sammenfatning av rapporteringsrammeverkene til GRI, TCFD og IIRC og ønsker dermed å skape en felles rapporteringsstandard for næringslivet.

Næringslivet må bidra for at bærekraftsmålene skal nås

Næringslivet må gjøre sin del dersom verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030. Store investeringer vil være nødvendige og det er store forretningsmuligheter i arbeidet med bærekraftsmålene. Gjennom å jobbe strategisk med risiko og muligheter vil virksomheter kunne bidra til langsiktig verdiskaping.

God bærekraftsrapportering vil bidra til å vise hvilke virksomheter som bidrar positivt til arbeidet med bærekraftsmålene. Anbefalingen fra revisorforeningene viser hvordan revisjonsbransjen må ta bærekraft på alvor for å støtte langsiktig verdiskaping i næringslivet. Revisor må hjelpe virksomhetene må å sikre korrekt og relevant informasjon i sin rapportering. 

Les anbefalingen: «Sustainable Development Goals Disclosure (SDGD) Recommendations».