Revisorer ønsker å gjøre mer for å bidra til utslippskutt i næringslivet

En nederlandsk studie i revisjonsbransjen viser at revisorer i liten grad bidrar til utslippskutt hos sine kunder, men ønsker å gjøre mer og forventer at klima vil bli en større del av revisors oppdrag i årene som kommer. Revisorforeningen skal bidra til at våre medlemmer kan introdusere klima og utslippskutt i sin kundedialog.

Publisert:

Den nederlandske revisorforeningen NBA har samarbeidet med Universitetet i Groningen om en studie blant nederlandske revisorer og deres arbeid med klima og utslippskutt hos kundene. Målet med studien var å få overblikk over revisorers påvirkning på utslippskutt og klimasmarte forretningsmodeller hos kundene.

Revisor bidrar i liten grad, men ønsker å gjøre mer

Hovedfunnene fra studien viser at:

  • Revisorer i liten grad bidrar til klimaarbeid og utslippskutt hos kundene, men ønsker å gjøre mer. 21 % av revisorene sier at de jobber med klima i dag, 42 % sier at de burde jobbe med temaet, og 68 % forventer at dette blir en viktigere del av jobben deres i årene som kommer
  • Hverken revisor eller kunden tar opp klima og utslippskutt i kundedialogen. 76 % av kundene tar ikke opp klima med revisor, og 71 % av revisorer sier det samme. Kun 3.5 % av kundene inkluderer klima i sine risikovurderinger.
  • De fleste revisorer er bekymret for klimaendringer. 72 % av revisorene er bekymret for klimaendringer. Samtidig sier 65 % at bærekraftsrapportering bør være opp til selskapene, og 31 % sier at slik rapportering bør verifiseres av revisor.


Anbefaler revisor og revisjonsselskaper å inkludere klima i sitt arbeid

For at revisor skal gjøre mer for å bidra til et bedre arbeid med klima og utslippskutt hos kundene, anbefaler forskerne bak studien at:

  • Revisor tar ansvar og introduserer klima i sin kundedialog. Det er rom for å diskutere klimarisiko og -muligheter med sine kunder, og klimaendringer vil i stadig større grad påvirke lønnsomheten hos enhver bedrift.
  • Revisor hjelper kunden med å lage en klimastrategi. Revisor kan rådgi kunden i spørsmål knyttet til utvikling av forretningsmodell og tilpasning til klimaendringer.
  • Revisjonsselskaper må utvikle klimakunnskap og -tjenester. Revisjonsselskaper har sjelden egen klimastrategi eller plan for kompetanseheving. Revisjonsselskapene må jobbe med egen praksis for å kunne hjelpe kundene i deres klimaarbeid.


Revisorforeningen vil jobbe for å skape en relevant og fremtidsrettet revisjonsbransje

Revisorforeningen har gjort bærekraft til et strategisk satsningsområde, der klima og klimarisiko er et av de prioriterte temaene. Vi skal jobbe for at våre medlemmer har kompetanse, verktøy og støtte til å hjelpe sine kunder med å bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet og en bærekraftig utvikling.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp til å komme i gang med klimaarbeidet i ditt revisjonsselskap.