Revisorforeningen ber om utsatte leveringsfrister

Revisorforeningen har bedt om utsatte leveringsfrister for ulike offentlige oppgaver som skattemeldingen og årsregnskap mv.

Publisert:
Per Hanstad - ute foran Indeksbygget - halvportrett - Optimalisert.jpg
Det er nå viktig å følge opp lovforslaget umiddelbart med nødvendige forskrifter som gir frister som er realistiske i den krisen vi er i, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Revisorforeningen har arbeidet tett med Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet den siste uken for å få utsatt frister for skattemeldingen, årsregnskap og enkelte andre frister. Korona-viruset og konsekvensene dette har for de rapporteringspliktige, gjør at vi allerede nå har bedt departementetene om å endre fristene for levering av ulike offentlige oppgaver.

Vi er glade for det initiativ som er tatt i Prop. 56 L (2019–2020) om midlertidig lov om unntak fra andre lover hvor utfordringene med å oppfylle de næringsdrivendes forpliktelser til rapportering er omhandlet. Det er nå viktig å følge opp lovforslaget umiddelbart med nødvendige forskrifter som gir frister som er realistiske i den krisen vi er i.

Revisorforeningen foreslår at

  • fristen i år for eiere av enkeltpersonforetak og for selskaper, herunder selskaper som skal levere selskapsmelding og deltakere i slike selskaper endres til 30. september
  • fristen for å fastsette årsregnskap og årsberetning endres til 30. september og med innsending innen 31. oktober
  • fristen for avholdelse av ordinær generalforsamling eller tilsvarende foretaksorgan som skal godkjenne årsregnskapet, forlenges på samme måte som for årsregnskap og årsberetning
  • fristen for å sende inn momskompensasjonsmelding må utsettes til 10. juni
  • reglene for ileggelse av tvangsmulkt og forsinkelsesgebyr må tilpasses de endrede reglene for levering
  • fristen for mva-meldingen utsettes til tre måneder og 10 dager og at det gis utsettelse med betalingen til krisen er over
  • rapporteringen etter A-opplysningsloven vurderes utsatt til den 15. i måneden etter og at det gis utsettelse med betalingen til krisen er over

Vi vil fortsette å arbeide tett med Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet for å sikre frister som er realistiske.