Revisorforeningen foreslår bedre regler for selskaper med tap i 2020

Regelen om at underskudd for 2020 kan tilbakeføres mot overskudd i 2019 og 2018 kan gjøres mer effektiv ved at staten unnlater å kreve inn skatt for 2019 for disse selskapene.

Publisert:
Per Hanstad - ute HI100 halvprotrett - 5,0 MB - optimalisert.jpg
Å kreve inn skatten for 2019 for disse selskapene vil bare legge ytterligere byrder på et selskap som fra før har problemer med likviditeten, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Problemet med regelen er at skatten på overskudd i 2019 vil bli innkrevd av staten selv om selskapet har underskudd i 2020. Dette gjelder selv om skatten vil bli tilbakebetalt høsten 2021.

Revisorforeningen foreslår at staten unnlater å kreve inn skatt på overskudd for 2019 for selskaper som har underskudd i 2020. Det vil gjøre regelen mer effektiv og med bedre likviditetsvirkning

Å kreve inn skatten for 2019 for disse selskapene vil bare legge ytterligere byrder på et selskap som fra før har problemer med likviditeten og fremstår dessuten som helt unødvendig når staten likevel må betale tilbake beløpet høsten 2021. Revisorforeningen har derfor foreslått to alternative ordninger for Finansdepartementet som begge innebærer at staten yter kreditten:

  • Selskaper som kan dokumentere at selskapet har gått med underskudd i 2020 frem til en viss dato, kan redusere den fastsatte inntekten for 2019 med dette beløpet.
  • For selskaper som godtgjør å ha gått med underskudd innen en viss dato skal staten unnlate å kreve inn den fastsatte skatten for inntektsåret 2019 og dessuten betale tilbake innbetalt forskuddsskatt.