Revisors vurdering av klimarisiko i finansregnskapet

IAASB har utgitt en veiledning for revisors vurdering av klimarisiko i finansregnskapet. Veiledningen viser hvordan ISA-ene brukes hvor klimarisiko påvirker finansregnskapet.

Publisert:

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) har utgitt en veieldning for å fokusere på klimarelatert risiko ved gjennomføring av en revisjon etter ISA-ene. Veiledningen vil hjelpe revisorene til å anvende eksisterende ISA-er ved vurdering av klimarelatert risiko.

Klimarelatert risiko påvirker i dag de fleste selskaper og næringer. Det påvirker selskapenes forretningsmodeller, virksomhet og muligheten til å finansiere virksomheten.

Veiledningen drøfter de ISA-ene som er mest relavante ved vurdering av klimarelatert risiko og hvordan disse anvendes på utvalgte problemstillinger. Veiledningen omhandler revisjon av finansregnskapet og ikke separat rapportering av bærekraft.