RF - 1028 mottatt offentlig støtte som ikke er en skatte- og avgiftsfordel

Vi har forespurt skatteetaten om hvordan man skal krysse av i skjema RF-1028 for mottatt offentlig støtte.

Publisert:

Vi stilte spørsmål om skattepliktig som ikke har mottatt offentlig støtte i form av skatte- eller avgiftsfordel, og derfor ikke har krysset av for dette i skjema RF-1028 til skattemeldingen, skal krysse av i feltet nederst i samme rubrikk dersom man har mottatt annen offentlig støtte.

Rettledningen til utfyllingen gir inntrykk av at foretakene skal krysse av i alle tilfeller selskapet har mottatt en eller annen form for offentlig støtte. Skatteetaten svarer imidlertid på e-post:

"Svaret på det er nei. Det er det første feltet om skatte- eller avgiftsstøtte som åpner ‘’inngangsporten’’ for det siste feltet om annen offentlig støtte. Dersom man ikke har mottatt offentlig støtte i form av skatte- eller avgiftsfordel har det ikke betydning for oss om skattepliktig har mottatt annen offentlig støtte. Feltet er tatt med i næringsoppgave 2 i relasjon til begrensningene i statsstøtteregelverket knyttet til kumulasjon og maksimal støtteintensitet.

Dette kommer frem i rettledningsskjemaet ‘’dette spørsmålet skal besvares dersom selskapet også har mottatt annen offentlig støtte enn skatte- og avgiftsfordel’’. Det kunne nok vært presisert tydeligere."