Riksrevisjonen kritiserer skatteetaten

Riksrevisjonen mener skatteetaten gjør for lite kontroll av selskapsinterne transaksjoner over landegrensene.

Publisert:

I en rapport til Stortinget peker Riksrevisjonen på at det gjøres få kontroller av transaksjoner over landegrensene. Et lite antall kontroller har ført til at skattepliktig inntekt er økt med 10 milliarder kroner per år, skriver Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen peker i tillegg på at behandlingstiden er lang og at sanksjonsregler som tilleggsskatt og tvangsmulkt brukes i liten utstrekning.