Riksrevisjonen om revisjon av maskinlæringsalgoritmer

Riksrevisjonene i Norge, Finland, Tyskland, Nederland og Storbritannia publisert et white paper om revisjon av maskinlæringsalgoritmer.

Publisert:

Målet med veilederen er først og fremst å hjelpe riksrevisjoner å gjennomføre revisjoner av maskinlæringsalgoritmer som er tatt i bruk av myndighetene. Den vil også kunne være relevant for revisorer som tar i bruk slike modeller.