SAF-T-formatet fastsatt av Skattedirektoratet

Skattedirektoratet har med hjemmel i bokføringsforskriften § 7-8 fastsatt innholdet og formatet ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form.

Publisert:

Standarden omfatter tekniske beskrivelser og generell dokumentasjon for systemleverandørenes implementering av SAF-T. Se skatteetaten.no