SAF-T fra 2020

Bokføringspliktige må fra 1. januar 2020 gjengi elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form SAF-T.

Publisert: Bokføring Regnskapsføring Skatt

Finansdepartementet har vedtatt en ny § 7-8  i bokføringsforskriften. Bokføringspliktige som har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig etter bokføringsloven § 13 b, skal kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form. Revisorforeningen støtter innføringen av Standard Audit File Tax, SAF-T.

Skattedirektoratet vil fastsette det nærmere innholdet og formatet til gjengivelse av de elektronisk bokførte opplysningene i standardisert form.

Ordningen vil være frivillig frem til 1. januar 2020, hvoretter ordningen med elektronisk gjengivelse vil bli obligatorisk for de bokføringspliktige.