SAF-T Regnskap for foretak med avvikende regnskapsår

Skattedirektoratet har uttalt seg om fristen for å kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form for foretak med avvikende regnskapsår.

Publisert:

Skattedirektoratet har uttalt seg om når kravet i bokføringsforskriften § 7-8 om å kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form trer i kraft for foretak med avvikende regnskapsår. I uttalelsen besvares spørsmålet med utgangspunkt i hvilke frister foretaket har for ajourhold av bokføringen. Uttalelsen har også relevans for foretak som benytter kalenderåret som regnskapsår.