SAF-T regnskapsfil - utsettelse grunnet koronakrisen

Skattedirektoratet har nå besluttet at det ikke er nødvendig å søke om dispensasjon dersom ved en kontroll blir forsinket med å produsere en SAF-T regnskapsfil grunnet koronakrisen.

Publisert:

For merverdiavgiftspliktige virksomheter er første tidspunkt for når Skatteetaten kan be om en SAF-T regnskapsfil ved en kontroll 10. april 2020. For andre bokføringsliktige er det senere.

Som følge av dagens situasjon har mange virksomheter fått umiddelbare produksjons- og kapasitetsproblemer, noe som følgelig kan ha stor innvirkning i en sluttinnspurt på et stort teknisk arbeid som eksempelvis SAF-T regnskap tilpasning og programmering. Skyldes forsinkelsen uforutsette kapasitetsproblemer grunnet koronapandemien, er det ikke nødvendig å søke om dispensasjon etter bokføringsforskriften § 7-8 tredje ledd. Skatteetaten forutsetter at arbeidet med SAF-T regnskap ferdigstilles så snart det er praktisk mulig.