SAF-T – Statusoppdatering oktober 2017

SAF-T (standard dataformat) vil tre i kraft 1. januar 2020. I denne saken vil vi belyse andre temaer som er vurdert av Skattedirektoratet i brev 31. august 2017 til Finansdepartementet.

Publisert:

Standard kontoplan

Vi har selv kommet med og sett flere innspill og kommentarer til den foreslåtte obligatoriske kontoplanen på to siffer. Skattedirektoratet ser at mapping til Standard kontoplan kan medføre en merbelastning for de virksomheter som ikke bruker denne kontoplanen. Direktoratet foreslår å endre kommentarene til standarden slik at virksomheter som må levere næringsoppgave kan mappe kontoene til oppstillingsplanene i disse oppgavene i stedet for til standard kontoplan på 2- eller 4-siffer nivå. For kommuner og statlige virksomheter som er pålagt å bruke en bestemt kontoplan, legges det opp til en mapping mot disse kontoplanene.

Omfanget av gjengivelse i standard dataformat

I Revisorforeningens høringsuttalelse spilte vi inn at dersom hensikten med det foreslåtte annet ledd er å standardisere fakturadetaljer og lager/varebevegelser på dokumentasjonsnivå, er vi tvilende til å skulle gjøre dette gjennom en forskriftsendring som går på selve oppbevaringen og ikke produksjonen av materiale.

Skattedirektoratet har gitt uttrykk for at de er enig i vår vurdering om at en standardisering av fakturadetaljer elektronisk bør knyttes til pliktig bruk av efaktura i standardisert format. Skattedirektoratet foreslår derfor at forskriftsforslaget korrigeres i samsvar med dette og at annet ledd i høringsutkastet ikke vedtas.