Saksbehandlingstider i Brønnøysundregistrene – vær tidlig ute!

Saksbehandlingstiden i Brønnøysundregistrene varierer fra dag til dag. Skal du registrere i Foretaksregistret før årsskiftet – vær ute i god tid!

Publisert:

Brønnøysundregistrene har tidligere kunngjort at gjennomføringsmelding og andre meldinger, eksempelvis nystiftelse, kapitalforhøyelser og vedtektsendringer, som sendes elektronisk til Foretaksregisteret etter 12. desember, kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året. For papirskjema er fristen 30. november.

Saksbehandlingstid for elektroniske meldinger

I dag er saksbehandlingstiden som følger for elektroniske meldinger:

behandlingstider BRREG.PNG

Her kan du sjekke hva saksbehandlingstiden i Brønnøysundregistrene er nå.

Merk at innsendinger per post kan ha vesentlig lengre saksbehandlingstid.