Samfakturering av nettleie og elektrisk energi

Bokføringsforskriften er endret med virkning fra 12. mars 2018 slik at det kan foretas samfakturering innen kraftbransjen uten at det krever særskilt dispensasjon fra Skattedirektoratet.

Publisert:

Kraftbransjen har en langvarig praksis for samfakturering av nettleie og elektrisk energi. I avregningsforskriften ble det tatt inn bestemmelse om slik fakturering i 2016. Nå er også bokføringsregelverket lagt til rette for felles fakturering av nettleie og elektrisk energi.

Regelendringen innebærer at leverandører av nettjenester og elektrisk energi kan utstede felles salgsdokument. Det kan benyttes felles nummerserie for slike salgsdokument, men kravene til salgsdokumentets innhold etter reglene i bokføringsforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-5 må være oppfylt for hver av partenes omsetning. I tillegg har avregningsforskriften noen krav til innholdet i salgsdokumentet.

Når det er utstedt slikt felles salgsdokument, kan bokføringspliktige kunder registrere transaksjonene på fakturautsteders konto i leverandørspesifikasjonen, jf. bokføringsforskriften § 3-1 fjerde ledd. 

Leverandører som ikke selv har utstedt salgsdokumentet kan i stedet for å registrere transaksjonene på den enkelte kundes konto registrere transaksjonene på fakturautsteders konto i kundespesifikasjonen.

Se også finansdepartementets orientering og endringsforskriften.