Samordnet selskapsrapportering

Revisorforeningen støtter forslagene om en samordning av standardsettingen for finansielle og ikke-finansielle opplysninger som reises i et diskusjonsnotat fra Accountancy Europe.

Publisert:

Den europeiske revisorforeningen Accountancy Europe har reist diskusjonen om hvordan man kan utvikle bedriftenes selskapsrapportering og integrere finansielle og ikke-finansielle opplysninger.

Revisorforeningen støtter at man må arbeide for å få en samordnet rapportering av disse opplysningene. For å nå dette målet, trengs det endringer av direktiver og lovverk. Det trengs også endringer i hvordan standarder for regnskap og for ikke-finansielle opplysninger urarbeides.

Revisorforeningen støtter prinsippielt en global løsning med etablering av International Non-financial Reporting Standards Board (INSB) for å fastsette International Non-financial Reporting Standards (INFRS). INSB vil i denne modellen være underlagt samme overordnet styringsorgan som IASB slik at det vil være to parallelle standardsettere med et felles rammeverk for samordnet rapportering.

Da det antas å ta lang tid for å få en global enighet, støtter Revisorforeningen en europeisk standardsetter for ikke-finansielle opplysninger som en midlertidig løsning. EU-kommisjonen har nå bedt EFRAG lage en plan for en slik europeisk standardsetter.