Sanksjonene mot Russland - oppdatering

Siden invasjonen av Ukraina, er det innført ni sanksjonspakker mot Russland basert på sanksjonspakkene i EU. Den siste av disse trådte i kraft 30. januar 2023. Norge vil også innføre EUs tiende sanksjonspakke fra 25. februar 2023.

Publisert:
UD-beskjært-web.jpg

Frysbestemmelsene

Revisorer må særlig merke seg betydningen av frysbestemmelsene og følge med på endringer i listeførte personer. Disse reglene medfører at det ikke er anledning til å utføre lovfestet revisjon for et selskap som er kontrollert av en listeført person eller selskap.

Les mer om Revisjonstjenester til sanksjonerte selskaper mv. Her har vi også fått viktige avklaringer fra Finanstilsynet.

Forbud mot å revidere russiske selskaper 

Det gjelder også et forbud mot å yte tjenester innenfor revisjon, bokføring, skatterådgivning eller forretnings- og ledelsesrådgivning for juridiske personer etablert i Russland. Se sanksjonsforskriften § 19c. Dette forbudet omfatter ikke norske selskaper med en eiermessig eller annen tilknytning til Russland. Vi antar derfor at forbudet har liten praktisk betydning for norske revisorer ved siden av frysbestemmelsene. Det er likevel viktig å være klar over forbudet.

Revisjonsklienter som berøres av sanksjonene

Revisor for selskaper som handler med Russland, må være oppmerksom på de sterke begrensningene sm sanksjonene setter for muligheten til å drive handel med Russland. Revisor har en viktig rolle i å følge opp at sanksjonsregimet etterleves og hjelpe virksomhetene som rammes med å håndtere konsekvensene.