Særattestasjon - Friskoler

Utdanningsdirektoratet har nå publisert nye eksempler for revisors bekreftelse av elevtall.

Publisert:

Attestasjonen gis til grunnskoler godkjent etter friskoleloven, videregående skoler godkjent etter friskoleloven eller skoler godkjent etter friskoleloven kapittel 6A. Utdanningsdirektoratet (UDIR) har nå publisert veiledning for revisorene og eksempler på uttaleser som skal avgis.

Tidligere ble uttalelsene gitt etter ISRS 4400 (avtalte kontrollhandlinger). Når dette når blir endret til ISAE 3000 og en uttalelse med betryggende sikkerhet, betyr det at revisor selv må ta stilling til type, tidspunkt og omfang av handlinger for å kunne konkludere. Veiledningen til UDIR kan være et godt utgangspunkt for slike vurderinger.