Særavtalene for reiser forlenges til ut juni

Dagens satser for kost- og bilgodtgjørelse og vilkårene i særavtalene videreføres uendret frem til 30. juni 2021.

Publisert:

Særavtalene for reise innenlands og utenlands skulle opprinnelig gjelde ut februar 2021. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene er nå enige om at avtalene forlenges og skal gjelde til og med juni 2021.

Det betyr at dagens satser for kost, bilgodtgjørelse og nattillegg videreføres uendret frem til 30. juni 2021.

Revisjon utsatt

Ved forrige revisjon av avtalene i mai 2020 var det enighet om at man innen utgangen av februar 2021 skulle gjennomgå reiseavtalene i sin helhet, med tanke på å tilpasse avtalene til dagens arbeidsliv og organisering. De skal blant annet se på klarspråk, om det er mulig å slå innenlands- og utenlandsavtalen sammen og hvordan fastsette prinsipper for arbeidstid på reiser. Også denne revisjonen er utsatt.

Skattemessig behandling

Den trekkfrie og skattefrie delen av kostgodtgjørelse og bilgodtgjørelse ble fastsatt av Skattedirektoratet med virkning fra 1. januar 2021 og gjelder for hele året. Det skal trekkes forskuddstrekk i og beregnes arbeidsgiveravgift av den delen av godtgjørelsen som overstiger de trekkfrie satsene.