Særavtalene for reiser forlenges ut året

Det betyr at dagens satser og innhold forblir uendret frem til 31. desember 2021. Dette gjelder både innenlands og utenlands.

Publisert:

Særavtalene som ble inngått i 2020 ble i februar 2021 forlenget ut juni 2021. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene er nå enige om å forlenge særavtalene om dekning av utgifter til reise og kost ut 2021.

Revisjon utsatt

Ved forrige revisjon av avtalene i mai 2020 var det enighet om at man innen utgangen av februar 2021 skulle gjennomgå reiseavtalene i sin helhet, med tanke på å tilpasse avtalene til dagens arbeidsliv og organisering. De skal blant annet se på klarspråk, om det er mulig å slå innenlands- og utenlandsavtalen sammen og hvordan fastsette prinsipper for arbeidstid på reiser. Også denne revisjonen er utsatt.

Skattemessig behandling

Den trekkfrie og skattefrie delen av kostgodtgjørelse og bilgodtgjørelse ble fastsatt av Skattedirektoratet med virkning fra 1. januar 2021 og gjelder for hele året. Det skal trekkes forskuddstrekk i og beregnes arbeidsgiveravgift av den delen av godtgjørelsen som overstiger de trekkfrie satsene.