Satser for inntektsåret 2023

Skattedirektoratet har fastsatt satsforskriften for 2023.

Publisert:

Fra og med inntektsåret 2020 ble satser til bruk for både forskuddsutskriving og skattefastsetting samordnet for enkelte naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser. Disse satsene fremgår av den årlige satsforskriften. Satsforskriften for 2023 er nå fastsatt.

Nytt for 2023

Fra og med 2023 fastsettes satsene for fradragsberettiget representasjon på forskudd. Det samme gjelder kostgodtgjørelse for langtransportsjåfører og utgiftsgodtgjørelse for barnepassere (ved pass av barn i eget hjem). Også satsen for utgiftsgodtgjørelse for losji ved opphold i egen brakke/campingvogn og utgiftsgodtgjørelse for kost på besøksreiser for skattepliktige som har fri kost på arbeidsstedet fastsettes nå på forskudd i satsforskriften.

De viktigste satsene

Se satsforskriften for fullstendig oversikt over satsene og vilkårene som gjelder. De mest brukte satsene er:

Kostgodtgjørelse og nattillegg på yrkes-/tjenestereiser med overnatting

 • kr 634 per døgn for skattepliktige som har bodd på hotell mv. (kr. 507,20 per døgn dersom frokost er inkludert)
 • kr 177 per døgn for ved overnatting på hybel uten kokemuligheter eller på pensjonat eller brakke,
 • kr 98 per døgn ved overnatting på hybel med kokemuligheter eller har overnattet privat.
 • Nattillegg: kr 435 per døgn
 • Kost for langtransportsjåfører: kr 300 per døgn

Kostgodtgjørelse på yrkes-/tjenestereiser uten overnatting

 • kr 200 for reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer
 • kr 400 for reiser over 12 timer

Bilgodtgjørelse

 • Kr. 3,50 per kilometer
 • Passasjertillegg: kr 1 per passasjer per kilometer
 • Kjøring på skogs- og anleggsvei: kr 1 per kilometer

Representasjon

 • Enkel bevertning, pr. person: kr 541
 • Gavegjenstander, pr. gjenstand kr 297
 • Oppmerksomheter, pr. tilfelle kr 297