Sirkulærøkonomi og skatt

Regjeringen har lagt frem en strategi for sirkulær økonomi. Gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet er en del av det som skal vurderes.

Publisert:

En mer ressurseffektiv og sirkulær økonomi er nødvendig for å nå klima-, miljø- og bærekraftsmålene understreker Regjeringen i sin nasjonale strategi. I fremtiden må produktene vi lager vare lenger, kunne repareres, være uten giftstoffer og gi mindre avfall.

Som en del av dette arbeider regjeringen med å sette ned et utvalg som skal gjøre en større gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet. Utvalget vil vurdere hvordan økonomiske virkemidler kan bidra til en mer sirkulær økonomi.