Skal bli enklere å stifte og registrere aksjeselskaper

Næringsdepartementet har sendt på høring flere forslag til endringer i selskapsretten.

Publisert:

Digitaliseringsdirektivet (direktiv (EU) 2019/1151) tar sikte på å fjerne hindre ved stiftelse og registrering av selskaper med begrenset ansvar. Det samme gjelder for filialer av slike selskaper som registreres i en annen EØS-stat. Regjeringens forslag er en oppfølging av direktivet i norsk rett.

Bl.a. foreslås følgende:

  • Nye regler om elektronisk stiftelse og registrering av aksjeselskaper. Herunder en frist på fem dager fra melding er sendt til registrering.
  • Allmenaksjeselskaper (ASA) og Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) kan registreres elektronisk.
  • Regler om elektronisk identifisering av personer.
  • Nye regler om innsending, oppbevaring og offentliggjøring av opplysninger om selskaper.
  • Gebyr for ulike tjenester hos Brønnøysundregistrene skal ikke overstige de administrative kostnadene.
  • Utveksling av opplysninger mellom EØS-statenes foretaksregistre (BRIS).
  • Brønnøysundregistrene skal publisere mer informasjon på engelsk om hvordan man registrerer selskaper.

Høringsfristen er satt til 13. mai 2022.