Skal utrede forslag om ny foreningslov

Nærings- og fiskeridepartementet har nedsatt en gruppe som skal utrede forslag til ny lov om foreninger.

Publisert:

Foreninger reguleres i dag gjennom ulovfestet rett og forvaltningspraksis. Dette kan bidra til usikkerhet og uforutsigbarhet for hvilke rammer som gjelder for foreninger, særlig dersom det oppstår en konflikt. Målsettingen med en foreningslov er at foreninger skal få mer forutsigbarhet ved at de gis klare retningslinjer for hvordan man stifter, registrerer og driver en forening.

Departementet har valgt «Team Knudsen», bestående av rådgiver i BAHR Gudmund Knudsen, professor ved UiO Geir Woxholth, advokat PhD Hedvig Bugge Reiersen og høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg til å utrede forslag til lov.

Det er forutsatt at forslaget skal bli til gjennom nært samarbeid mellom utredningsteamet, departementet og foreningene selv. Det skal blant annet etableres en referansegruppe med deltakelse fra frivillig sektor og representanter for små foreninger. Når forslaget er klart, blir det en ordinær behandling i departementet og regjeringen, før et forslag sendes Stortinget.